Các Trường Đại học, Học viện & Cao đẳng ngành Vật lý hạt nhân

[CSC] Sau đây là Top các trường đại học, học viện & cao đăng chuyên ngành Vật lý hạt nhân.

Danh sách các trường đại học đào tạo ngành vật lý hạt nhân và Kỹ thuật hạt nhân ở Việt Nam:

Các trường đại học ngành vật lý hạt nhân:

  • Trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường đại học Bách khoa Hà Nội
  • Trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đại học Đà Lạt

Các viện nghiên cứu, có chức năng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

  • Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân
  • Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
  • Viện Nghiên cứu Hạt nhân (Đà Lạt)

Vật lý hạt nhân là một nhánh của vật lý đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên tử (gọi tắt là hạt nhân). Các ứng dụng phổ biến nhất được biết đến của vật lý hạt nhân là sự tạo năng lượng hạt nhân và công nghệ vũ khí hạt nhân, nhưng các nghiên cứu đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trong y học hạt nhân, hình ảnh cộng hưởng điện từ, cấy ion trong kỹ thuật vật liệu, bức xạ cacbon xác định tuổi trong địa chất học và khảo cổ học. Vật lý hạt nhân gồm 3 phần: mô tả các hạt cơ bản (prôtôn và nơtrôn) và các tương tác giữa chúng, phân loại và trình bày các tính chất của hạt nhân, và cung cấp các kỹ thuật tân tiến mà nó mang lại.

Kỹ thuật hạt nhân là ngành khoa học công nghệ cao trên cơ sở máy móc thiết bị quy trình hiện đại, nhằm khai thác cho mục đích năng lượng và sử dụng cho đời sống như áp dụng trong y tế, môi trường.

Ngành Kỹ thuật hạt nhân (ở một số trường đại học còn được gọi là Công nghệ Kỹ thuật hạt nhân) là ngành kỹ thuật tập trung vào ứng dụng của quá trình phân hạch, nhiệt hạch, cùng với những hiện tượng vật lý hạ nguyên tử, dựa trên những nguyên lý cơ bản nhất của vật lý hạt nhân. Ngành này còn nghiên cứu về y học hạt nhân, và nhiều ứng dụng khác như: quá trình bức xạ ion hóa, an toàn hạt nhân, lưu chuyển nhiệt, và những vấn đề về phổ biến vũ khí hạt nhân.

5/5 - (1 bình chọn)
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận