/ Giáo dục đại học (giáo dục bậc cao)

Giáo dục đại học (giáo dục bậc cao)

Giáo dục bậc cao là giai đoạn giáo dục bậc cao thường diễn ra ở các viện đại học, trường đại học, trường cao đẳng, học viện, chủng viện, nhạc viện và viện công nghệ, bao gồm các bậc sau trung học phổ thông như cao đẳng, đại học, và sau đại học.