Trung học cơ sở (THCS)

Tên tiếng Anh/Mỹ trường Trung học Cơ sở (THCS): Lower Secondary School, Junior High School, Intermediate School, Middle school.

Cấp THCS gồm có 4 trình độ, từ lớp 6 đến lớp 9, bắt đầu từ năm 11 đến năm 14 tuổi, bao gồm hệ Trung học cơ sở tại các trường Trung học cơ sở và hệ Trung học cơ sở tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Đây cũng là một cấp học phổ cập, một cấp học bắt buộc để công dân có thể có một nghề nghiệp nhất định (tốt nghiệp cấp II có thể học nghề hay trung cấp chuyên nghiệp mà không cần học tiếp bậc Trung học phổ thông).

Học sinh đến trường phải học các môn sau: Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Thể dục, Âm nhạc và Mỹ thuật, Tin học (tự chọn), Hoạt động Trải nghiệm. Ngoài ra học sinh có thêm một số tiết bắt buộc như: Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục hướng nghiệp (lớp 9)…

Để hoàn thành bậc học này, học sinh phải đăng ký dự xét tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Có vẻ chúng tôi không tìm thấy kết quả mà bạn yêu cầu. Hãy tìm lại nhé!