Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

[CSC] Bài viết phân biệt loại hình trường Công lập, Tư thục, Dân lập để bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn. Tư thục và dân lập có giống nhau không? Phân loại các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau đây:

 • Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;
 • Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động.
  Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
 • Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.
  Trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận là trường mà nhà đầu tư cam kết và thực hiện cam kết hoạt động không vì lợi nhuận, được ghi trong quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi loại hình trường; hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường.

(Theo Điều 47 của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019)

Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?

Căn cứ phân chia Loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân:
Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

* Tham khảo thêm: Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

 • Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;
 • Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo;
 • Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học;
 • Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản.

Như vậy qua bài viết trên bạn đã có thể Phân biệt được sự khác nhau giữa loại hình trường Công lập, Dân lập và Tư thục rồi nhé! Ngoài ra bạn cũng biết thêm rằng Loại hình trường dân lập chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non.

>> Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)
guest

0 Thảo luận
Phản hồi nội tuyến (inline)
Xem tất cả bình luận